Tiger: panthera tigris
Amur or Siberian: P.t. altaica
Balian: P.t. balica
Javan: P.t. sondaica
Caspian: P.t. virgata
Bengal: P.t. tigris
Sumatran: P.t. sumatrae
Amoy: P.t. amoyensis
Indo-chinese: P.t. corbetti
Black Rhino: diceros bicornis
Southern Black Rhino: D.b. minor
Southwestern Black Rhino: D.b. bicornis
Eastern Black Rhino: D.b. michaeli
Northwestern Black Rhino: D.b. longipes